Trang chủ » LODE88 – Khuyến mãi hoàn trả cược miền Bắc thắng gấp 900 lần

LODE88 – Khuyến mãi hoàn trả cược miền Bắc thắng gấp 900 lần

Bonus Code Thắng gấp 900 lần
Valid Until: Th12 31, 2025

Đánh lô

LÔ 2 SỐ

Đánh 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 99.4 lần, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần. Ví dụ: đánh lô 79 – 1 con 1k, Tổng thanh toán: 1k x 27 = 27k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 79 thì Tiền thắng: 1k x 99.4 = 99.4k, nếu có N lần 2 chữ số cuối là 79 thì Tiền thắng là: 1k x 99.4 x N

LÔ 3 SỐ

Đánh 3 chữ số cuối trong lô 23 giải. Thắng gấp 900 lần, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x N lần. Ví dụ: đánh lô 789 – 1 con 1k, Tổng thanh toán: 1k x 23 = 23k. Nếu trong lô có 3 chữ số cuối là 789 thì Tiền thắng: 1k x 900 = 900k, nếu có N lần 3 chữ số cuối là 789 thì Tiền thắng là: 1k x 900 x N

3 càng

Đánh 3 chữ số cuối của giải ĐB. Thắng gấp 900 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 879, Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xx879 thì Tiền thắng: 1k x 900 = 900K

Đánh đề

ĐỀ ĐẦU

Đánh lô giải 7 ( có 4 giải, thanh toán đủ ). Thắng gấp 95 lần. Ví dụ : đánh 1k cho số 79, Tổng thanh toán: 1k x 4 =4k. Nếu trong lô giải 7 có 1 số 79 thì Tiền thắng: 1k x 95 = 95k.

ĐỀ ĐẶC BIỆT

Đánh 2 chữ số cuối trong giải ĐB. Thắng gấp 95 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 79. Tổng thanh toán: 1k. Nếu giải ĐB là xxx79 thì Tiền thắng: 1k x 95 = 95k

Đầu đuôi

ĐẦU

Đánh 1 chữ số ở hàng chục của giải ĐB. Thắng gấp 9.5 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 7. Tổng thanh toán: 1K. Nếu giải ĐB là xxx7x thì Tiền thắng: 1k x 9.5 = 9.5k

ĐUÔI

Đánh 1 chữ số cuối của giải ĐB. Thắng gấp 9.5 lần. Ví dụ: đánh 1k cho số 7. Tổng thanh toán: 1K. Nếu giải ĐB là xxxx7 thì Tiền thắng: 1k x 9.5 = 9.5k

Lô xiên

XIÊN 2

Xiên 2 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 17 lần. Ví dụ : đánh 1k cho xiên 11+13, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có “2 chữ số cuối là 11 và 2 chữ số cuối là 13” thì Tiền thắng: 1k x 17 = 17k

XIÊN 3

Xiên 3 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 65 lần. Ví dụ : đánh 1k cho xiên 11+13+15, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 11,13,15 thì Tiền thắng: 1k x 65 = 65k

XIÊN 4

Xiên 4 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 250 lần. Ví dụ : đánh 1k cho xiên 11+13+15+20, Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô có 2 chữ số cuối là 11,13,15,20 thì Tiền thắng: 1k x 250 = 250k

Lô trượt

LÔ TRƯỢT XIÊN 4

Trượt Xiên 4 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 2.8 lần. Ví dụ: đánh 1k cho trượt xiên 11+13+15+20. Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô không có 2 chữ số cuối là 11,13,15,20 thì Tiền thắng: 1k x 2.8 = 2.8k

LÔ TRƯỢT XIÊN 8

Trượt Xiên 8 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 9 lần. Ví dụ: đánh 1k cho trượt xiên 11+13+15+20+30+40+50+60. Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô không có 2 chữ số cuối là 11,13,15,20,30,40,50,60 thì Tiền thắng: 1k x 9 = 9k

LÔ TRƯỢT XIÊN 10

Trượt Xiên 10 của 2 chữ số cuối trong lô 27 giải. Thắng gấp 16 lần. Ví dụ: đánh 1k cho trượt xiên 11+13+15+20+30+40+50+60+62+72. Tổng thanh toán: 1k. Nếu trong lô không có 2 chữ số cuối là 11,13,15,20,30,40,50,60,62,72 thì Tiền thắng: 1k x 16 = 16k

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

2,5 rating
Tặng 120% lần nạp tiền đầu tiên lên đến 10.000.000
2,5 rating
Tặng 100% tiền thưởng với số tiền tối đa lên đến 8.888.000
3,5 rating
Nạp 1 được 1.4 với chương trình khuyến mãi 40% lần nạp đầu cho người chơi mới, lên đến 20.000.000
3,3 rating
Thưởng lần nạp tiền thứ hai 30% lên đến 15.000.000
0,0 rating
2,8 rating
Tặng Giftcode 55.000 VNĐ
4,5 rating
4,5 rating
4,8 rating
5,0 rating